top of page

RESULTS 2017

Category “Young Talents”

I Prize

Ryan Phuan Yanming, Singapore
 

II Prize

Michalina Mastalińska, Poland

III Prize

Claire Rong, USA

Asher Seow, Singapore

Quang Dieu Truong, Vietnam

Honorable Mention

Maxwell Fithian, USA

Taksh Gupta, USA

David Xiong, USA

Julia Zhou, USA

Category “Young Musicians”

I Prize

Tran Minh Chau ,Vietnam

II Prize

Howard Dai, USA

Daphne Delicata, Malta

III Prize

Grace Wang, USA

Julia Zhou, USA

Honorable Mention

Ethan Rong, USA

Alyssa Xu, USA

Vivian Zhu, USA

Category “Young Artists”

I Prize

Mary Savannah Howard, USA

II Prize

III Prize

Laura Galstyan, Armenia

Wei-Chun Chen, Taiwan

Nicole Wang,USA

Honorable Mention

Yu-Shiang Chang, China

Jennifer Liu, USA

Kevin Xu, USA

Loh Xin Zhi, Singapore

Category “Young Virtuosi”

I Prize

II Prize

III Prize

Honorable Mention

Yu-Hsin Lin,Taiwan

Vo Minh Quang, Vietnam

Thi Ngan Ha Truong, Vietnam

Category “Young Masters”

I Prize

II Prize

III Prize

Karlo Ivančić, Croatia

Diego Caetano, Brazil

Xinshuang Jin, China

Honorable Mention

Daria Barabanova, Russia

Hokyong Choi, South Korea

Maria Narodytska, Ukraine

Eunsun So, South Korea

Special Prizes

Most Promising Talent

Yen-Ni Wu, Taiwan

Mary Savannah Howard, USA

Vo Minh Quang, Vietnam

Best Prokofiev Performance – Ryan Phuan Yanming, Singapore

Best Libermann Performance- Evan Hu, USA

Best Muczynski Performance- Avik Sarkar, USA

Best Kapustin Performance- Kevin Xu, USA, Shian Li Chiam, Brunei

Best Liszt Performance- Luigi Borzillo, Italy

Best Bach Performance- Yun-Lin Chen, Taiwan

Best Beethoven Performance – Vo Minh Quang (Vietnam), Brian Low Rhung Wei, Malaysia

Best Barber Performance- Jarrett Mitsuhiro Takaki, USA

Best Granados Performance- Diego Caetano, Brazil

Best Brahms Performance- Xiao Chen, China, Maria Narodytska, Ukraine

Best Schubert Performance- Xiao Chen, China

Best Mendelssohn Performance- Xiao Chen, China

Best Askhenazy Performance- Mark Irchai, USA

Best Rachmaninov Performance- Karlo Ivančić, Croatia, Evgeny Konnov, Russia

Best Horowitz Performance-Evgeny Konnov, Russia

Best Chopin Performance- Pho Son Buo Nguyen, Vietnam

Best Szymanowski Performance- Tomasz Robak, Poland

Best Mozart Performance – Ivan Gusev, Russia

Best Scriabin Performance- Ivan Gusev, Russia

Best Gershwin Performance-Congyu Wang, Singapore

bottom of page